Raamatupidamisteenus hõlmab komplektset ettevõtte raamatupidamist - alates algdokumentide sisestamisest kuni aastaaruande koostamiseni, sisaldades endas:
• dokumentide nõuetele vastavuse kontroll ja andmete sisestamine raamatupidamisprogrammi;
• maksude arvestamine ja maksudeklaratsioonide koostamine ning esitamine;
• palgaarvestus;
• põhivarade arvestus;
• aruandluse koostamine ja esitamine;
• muud raamatupidamisalased tööd.

Lisaks pakume järgnevaid teenuseid:
• raamatupidamise taastamine ja vanade perioodide korrastamine;
• raamatupidamisalased konsultatsioonid;
• kliendi esindamine Maksuametis;
• statistiliste aruannete koostamine.

Firmast                  Teenused                     Lingid                       Kontakt